OFERTA - CURRICULUM
OFERTA EDUCATIONALA 2020-2021
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Constantin Parfene” este aceea de a oferi o educaţie de calitate, bazată pe inovaţie şi pe diversificare, centrată pe interesele elevilor, părinţilor, comunităţii, realizată în dialog şi prin parteneriat, într-un spaţiu deschis care oferă oportunităţi egale de acces la educaţie tuturor elevilor, indiferent de situaţie socială, etnie, conform aspiraţiilor şi aptitudinilor acestora, în vederea adaptării la o societate în schimbare, ca viitori cetățeni europeni.
DETALII
 
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2018 - 2019
Vă propunem pentru anul școlar
2018-2019

- Trei clase pregătitoare, din care una „Step by step"!
- Trei clase a V-a, din care una va funcţiona în programul de dimineață!
- Cursuri opționale și cercuri tematice diverse şi interesante!
- Studierea limbii engleze începând cu clasa pregătitoare!
- Continuarea programului „Şcoală după şcoală” în parteneriat cu Asociația școlii „Cetățeni în Europa”!
- Activități didactice de calitate, centrate pe elev!
- Programe de pregătire, simulare și remediere în scopul pregătirii elevilor pentru evaluările naționale și pentru activitatea de performanță!
- Activități extracurriculare atractive în cadrul proiectelor educaționale derulate de școală la nivel local, zonal, național și european!
- Programul „Școala altfel” – cu activități pe placul copiilor!
- Sărbătorirea „Zilelor școlii” prin activități interactive!

DETALII
 
Discipline opționale si cercuri școlare în anul școlar 2017-2018
CERCURILE ŞCOLARE

Forme de organizare pentru activităţile care urmăresc realizarea educaţiei nonformale.
Răspund unor funcţii importante ale timpului liber:
• informare (îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe şi informaţii din domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, literaturii, etc.);
• formare-dezvoltare (stimulează dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligenţa, spiritul novator, cultivă talente, valori morale, spiritul de cooperare, sociabilitatea,etc.);
• destindere;
• divertisment;
au un caracter opţional;
sunt activităţi care corespund intereselor, aptitudinilor, înclinaţiilor elevilor;
conţinuturile sunt expresia căutărilor, opţiunilor şi invenţiei elevilor;
solicită diferenţiat şi divers elevii;

DETALII
 
Programe scolare gimnaziu Anexe la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009

DOWNLOAD
 
Programe scolare gimnaziu cuprinse in Anexa 2 a OMEN nr. 3393 / 28.02.2017
Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2017-2018. Programele școlare pentru celelalte clase se vor aplica în sistemul de învățământ astfel:
- programele școlare pentru clasa a VI-a începând cu anul școlar 2018-2019,
- programele şcolare pentru clasa a VII-a începând cu anul școlar 2019-2020,
- programele şcolare pentru clasa a VIII-a începând cu anul școlar 2020-2021.

DOWNLOAD
 
Programe scolare in vigoare invatamant primar

DOWNLOAD
 
Vă propunem pentru anul şcolar 2016 - 2017:
- 3 clase pregătitoare, din care una "Step by step";

- 3 clase a V-a, din care una va funcţiona in programul de dimineaţă cu predare intensivă a limbii engleze;

- CDŞ divers şi interesant (ore de TIC la clasele a V-a şi a VI-a);

- studierea limbii engleze incepand cu clasa pregătitoare;

- continuarea programului "Şcoala după şcoală" în parteneriat cu Asociația școlii „Cetățeni în Europa”;

- activităţi didactice de calitate, centrate pe elev;

- program de pregătire, simulare și remediere pentru evaluările naționale și activitatea de performanță;

- activități extracurriculare atractive în cadrul parteneriatelor derulate de școală la nivel local, național și internațional.

DETALII
 

Școala Gimnazială „Constantin Parfene“ răspunde nevoilor dumneavoastră...

deoarece...
+ este o școală de tradiţie în învăţământul vasluian, cu o localizare centrală, recunoscută în comunitatea locală prin rezultatele foarte bune ale elevilor.
+ a obținut certificatul de “ȘCOALĂ EUROPEANĂ” de două ori consecutiv: 2011 și 2014.
+ localul școlii, complet renovat, este clădire de patrimoniu ce prezintă elemente arhitectonice tip “Spiru Haret”.
+ școala îmbină învățământul primar tradițional cu cel specific alternativei educaționale “Step by step”.
+ școala oferă posibilitatea ca patru clase din învățământul gimnazial să funcționeze în programul de dimineață.
+ școala oferă pentru elevi programe de pregătire suplimentară organizate de cadrele didactice, ce vizează remedierea școlară, pregătirea examenelor naționale și activitatea de performanță.
+ școala oferă servicii de suport educațional: servicii de logopedie, consiliere școlară, servicii de sprijin pentru copiii cu dificultăți de adaptare școlară.
+ școala propune părinţilor un program “Şcoala după şcoală”.
+ oferta curriculară a școlii îmbină eficient și armonios disciplinele din trunchiul comun cu cele oferite prin curriculumul la decizia școlii.
+ oferă studierea limbii engleze începând cu clasa pregătitoare şi clasa I.
+ școala implică elevii în activități extracurriculare diverse, interesante, ce le formează și le dezvoltă personalitatea.
+ școala implică părinții în procesul educațional și decizional prin derularea parteneriatului „Școală - Familie”.
+ școala are un colectiv de cadre didactice cu o foarte bună pregătire științifică, metodică și psihopedagogică, ce desfășoară activităţi didactice de calitate, centrate pe elev.
+ școala are spații școlare frumoase și moderne: săli de clasă, cabinete școlare, laborator de informatică, amfiteatru.
+ școala derulează proiecte de cooperare europeană cu alte școli, implică elevii și cadrele didactice în mobilități transnaționale.
+ planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 cuprinde 3 clase pregătitoare, din care una de Step by step și 3 clase a V-a, din care 1 în programul de dimineață!

Puteti consulta detalii despre oferta şcolii in documentul atasat.

DOWNLOAD
 
Misiunea noastră
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Constantin Parfene” Vaslui este aceea de a oferi de a o educaţie de calitate, bazată pe inovaţie şi pe diversificare, centrată pe interesele elevilor, părinţilor, comunităţii, realizată în dialog şi prin parteneriat, într-un spaţiu deschis care oferă oportunităţi egale de acces la educaţie tuturor elevilor, indiferent de situaţie socială, etnie, conform aspiraţiilor şi aptitudinilor acestora, în vederea adaptării la o societate în schimbare, ca viitori cetățeni europeni.

 
Vă propunem pentru anul şcolar 2015 - 2016:
 • 3 clase pregătitoare, din care una "Step by step";

 • 3 clase a V-a, din care una va funcţiona in programul de dimineaţă;

 • CDŞ divers şi interesant (ore de TIC la clasele a V-a şi a VI-a);

 • studierea limbii engleze incepand cu clasa pregătitoare;

 • iniţierea unui program tip "Şcoala după şcoală";

 • activităţi didactice de calitate, centrate pe elev;

 
Dotarea scolii
Mai intai trebuie sa spunem aici ca datorita vechimii si elementelor specifice arhitecturii de tip "Spiru Haret", localul scolii face parte din Patrimoniul National. Avem in dotare:
 • 19 sali de clasa organizate pe cabinete
 • un amfiteatru modern
 • un laborator de informatica dotat cu 30 de calculatoare conectate la Internet
 • un cabinet de consiliere scolara
 • un laborator de fizica
 • un laborator de chimie
 • săli de clasă dotate cu videoproiector, conectare la internet
 • o biblioteca cu peste 15000 de volume, conectata la Internet si dotata cu sala de lectura
 • un cabinet metodic
 • un cabinet de logopedie
 • cancelaria profesorilor
 • curtea şcolii complet renovată

 

Ne recomandă şi...


...rezultatele elevilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Nationala
  Analizandu-se media notelor obţinute de elevi la examen, procentul depromovabilitate a fost de 100%, iar pe discipline s-au obţinut următoarele rezultate:limba şi literatura romană - 100%, matematică - 97,26%.
  • 3 elevi au obţinut media 10,00: Nemţanu Teodora - Narcisa (VIII A), ChiriacAndrei-Alexandru (VIII A), Nistor Alexandra (VIII C)
  • 33 de elevi au avut medii peste 9,00.

 
...rezultatele la admiterea in liceu a absolventilor
Elevii Nemţanu Teodora - Narcisa (VIII A) şi Chiriac Andrei-Alexandru (VIII A) au avut media de admitere 10,00, fiind printre cei 4 elevi ce au obţinut un astfel de rezultat la nivelul judeţului Vaslui, în anul 2013. Absolvenţii noştri au fost admişi la următoarele licee:

Etapa I: TOTAL - 73 de elevi:
 • Liceul "Mihail Kogălniceanu" Vaslui - 23 elevi
 • Liceul "Emil Racoviţă" Vaslui - 16 elevi
 • Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui - 15 elevi
 • Liceul "Anghel Rugină" Vaslui - 10 elevi
 • Liceul Militar Campulung Moldovenesc - 2 elevi
 • Liceul Sportiv Vaslui - 2 elevi
 • Liceul "Ion Mincu" Vaslui - 1 elev
 • Liceul Pedagogic Barlad - 1 elev
 • Colegiul "Costache Negruzzi" Iaşi - 1 elev
 • Colegiul "Emil Racoviţă" Iaşi - 1 elev
 • Repartiţie pe locuri speciale pentru rromi - 1 elev
Etapa a II-a: TOTAL - 9 elevi:
 • Liceul "Ion Mincu" Vaslui - 6 elevi
 • Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui - 3 elevi

 
...rezultatele la olimpiadele scolare
FAZA NAŢIONALĂ - AN ŞCOLAR 2012 - 2013:
 • POPA ANDREI (a VIII-a A) - medalie de bronz şi calificare in lotul naţional pentru Balcaniada de informatică;
 • TELETIN AURA (a VII-a A) - premiul special - religie ortodoxă;
 • PARFENE IOANA (a VII-a A) - premiu special - limba romană
 • ISTRĂTUCĂ ANASTASIA - menţiune specială - chimie (a VIII-a A;
 • CHIRIAC ANDREI - participare - matematică (aVIII-a A)
 • NEMŢANU TEODORA (a VIII-a A) - participare, limba romană
 • FAZA NATIONALA - AN ŞCOLAR 2013-2014:
  • ONUŢ PATRICIA - participare Olimpiada Națională de Istorie;
  • SILISTRU DELIA - participare Olimpiada Națională de Fizică;
  • LUPAŞCU MIRUNA ŞTEFANIA - participare Olimpiada Națională de Matematică;
  • KOPACZ MADALINA - Olimpiada Națională de Matematică - calificat.
  Mulţi alţi elevi au reprezentat şcoala cu succes la fazele olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi extraşcolare, dovedind că au competenţe care le vor permite dezvoltarea personală, bază a învăţării permanente şi integrarea cu succes în societate. Detalii privind elevii premiaţi la diferite concursuri găsiţi în documentul ataşat.
  ALBUM FOTO
 
...rezultatele la concursuri scolare
Faza nationala - an scolar 2012 - 2013:
 • Parfene Ioana (VII A) - premiul II - "Poveştile cangurului";
 • Nemţanu Teodora (VIII A) - participare - "Lectura ca abilitate de viaţă"
 • Lupaşcu Miruna (V B) - participare - "Concursul de poezie"
 • Onuţ Patricia (VIIA) - participare - "Cultură şi spiritualitate"
 • Parfene Ioana, Chitic Ştefan, Stoian Ioana, Răileanu Andrei - premii şi menţiuni - Concurs de traduceri in limba engleză "Corneliu M. Popescu"
 • Onuţ Patricia, Dinga Andreea, Dragoslav Andreea - menţiune - "Democraţie şi toleranţă"
AN ŞCOLAR 2013-2014:
 • Locul I pe ţară la Concursul "Şcoală Europeană"
 • Mirciu Diana – Premiul I - Concurs internaţional de pian;
 • Pracsiu Ovidiu - Premiul I - Concurs internaţional de pian;
 • Coman Bianca-Elena - Premiul III- Competiţia Naţională “Made for Europe”;
 • Onuț Patricia - Mențiune-Concurs Național "Democraţie și Toleranță”;
 • Dinga Andreea - Mențiune-Concurs Național "Democrație și Toleranță”;
 • Dragoslav Andreea- Premiul Special- Concurs Național "+-Poezie”;
 • - Mențiune-Concurs Național "Democraţie și Toleranță”;

   
  ...curriculumul la decizia şcolii divers şi apreciat
  Curriculumul la decizia şcolii imbină, pe cat posibil, cerinţele elevilor şi familiei cu posibilităţile şcolii. Creativitatea cadrelor didactice este reflectată in tematica diversă a cursurilor opţionale şi în interesul elevilor:
  • “Natura, prietena mea” (cls. I A);
  • „Magia jocului” (cls. I B);
  • “Cuvânt, cântec, dans” (cls. I C Step by Step);
  • “Caruselul ortogramelor” (cls. a II-a A;
  • “Cântec, vers, ritm și mișcare” (cls. a II-a B);
  • “Natura, prietena mea” (cls. a III-a A);
  • “Matematica pentru minţi isteţe” (cls.a III-a B);
  • “Matematica prin joc” (cls. a III-a C);
  • “Micii artişti” (clasele pregătitoare A,B);
  • "În lumea poveştilor”(pregătitoare Step by Step);
  • “Micul actor pe scenă” (cls.a IV-a A);
  • “ Prietenii naturii” (cls.a IV-a B);
  • “Dăinuind prin cânt” (cls.a IV-a C);
  • "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor” (cls. a V-a A, B, cls. a VI-a A, B, C);
  • "Together for a new Europe” (cls. a VII-a B);
  • "Educaţia pentru sănătate” (cls. a VII-a A, cls. a VIII-a A);
  • "Becoming responsible European citizens” (cls. a VII-a C);
  • "Din tainele matematicii” (cls. a VIII-a B);
  • "Geografia judeţului Vaslui” (cls. a VIII-a C).

   

  Vă aşteptăm cu drag la şcoală!

  ÎNSCRIERI

   


    Scoala Gimnaziala 'Constantin Parfene', Vaslui  © 2014 - 2019 by tesalut.ro
  CONTACT       ADMIN