MANAGEMENT
An școlar 2022-2023
Transparenta veniturilor salariale

Transparenta veniturilor salariale 30.09.2022


Transparenta veniturilor salariale 31.03.2023

Declaratii avere/interese 2022

DETALII
 
An școlar 2021-2022
Venituri salariale
Declaratii de avere
Declaratii de interese

Transparenta veniturilor salariale

Declaratii de avere 2022

Declaratii de interese 2022

DETALII
 
An școlar 2020-2021
PDI - proiect de dezvoltare instituțională 2021-2025
DETALII
 
An scolar 2019 2020
Venituri salariati
DETALII
 
An școlar 2017- 2018
Managementul nu este o artă, este o disciplină.
Noel Goutard

DETALII Venituri Salariale Angajați

 
BUGETUL PENTRU ANUL 2016

DETALII
 
Documente manageriale, activitatea Consiliului de administratie, Consiliului profesoral
Art. 96 din Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011:
(1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de directori adjuncti, dupa caz. In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autoritatile administratiei publice locale.

DETALII
 


  Scoala Gimnaziala 'Constantin Parfene', Vaslui  © 2014 - 2019 by tesalut.ro
CONTACT       ADMIN