AJUTATI SCOALA NOASTRA
Asociatia “Cetățeni în Europa” alături de elevii şcolii
Cadre didactice şi părinţi ai şcolii noastre au fondat, în anul 2011, Asociaţiei “Cetățeni în Europa” în scopul creării unui cadru de realizare de acţiuni în scopul promovării valorilor naţionale şi europene, diversităţii culturale, cetăţeniei active şi responsabile, pentru dezvoltarea comunităţii locale și consolidarea unei Europe unite.

Asociaţia stimulează implicarea în viaţa comunităţii, dezvoltarea de proiecte care să contribuie deopotrivă la dezvoltarea personală a copiilor, tinerilor şi adulţilor şi dezvoltarea comunitară, promovarea acțiunii, dezbaterii, reflecției legate de cetățenia europeană și democrație, de valori împărtășite, istorie și cultură, promovarea cooperării cu organizații ale societății civile la nivel european.

Puteti contribui la dezvoltarea asociaţiei şi, prin aceasta, implicit la dezvoltarea unor proiecte, programe, activităţi pentru elevii şcolii noastre, donând cei 2% din impozitul pe venit către asociaţia noastră.

ALBUM FOTO
 
Voluntariat
Şcoala noastră promovează voluntariatul, ca modalitate de dezvoltare de atitudini şi comportamente responsabile elevilor noştri, de conştientizare a problemelor comunităţii. Astfel, scoala dezvoltă proiecte de voluntariat în domeniul ecologic, în colaborare cu Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Vaslui. În domeniul cultural şi social, dezvoltăm proiecte în colaborare cu Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Centrul Şcolar de Educatie Incluziva „Constantin Pufan” Vaslui, Şcoala Ajutătoare "Aurora" Vaslui, Asociaţia "Cetăţeni în Europa", alte instituţii din comunitate.

Proiectele „Împreună adunăm bucuriile şi frumuseţile anotimpurilor”, "Comunicarea cu semenii, un ţel de atins", "Curcubeul prieteniei" care se vor derula în perioada noiembrie 2014 - iunie 2015 cadrul SNAC, propun elevilor activităţi de socializare cu persoane cu cerinţe educative speciale, de integrare a acestora în societate, organizarea de târguri pentru valorificarea produselor obţinute în atelierele de lucru, colectarea de fonduri şi sponzorizări pentru completarea nevoilor materiale a acestor persoane, jocuri, work-shopuri, expoziţii, concursuri, vizionări, spectacole.
Pe parcursul derularii proiectelor, vom furniza detalii privind rezultatele şi impactul acestora.

ALBUM FOTO
 


  Scoala Gimnaziala 'Constantin Parfene', Vaslui  © 2014 - 2019 by tesalut.ro
CONTACT       ADMIN