MANAGEMENT
An scolar 2019 2020
Venituri salariati
DETALII
 
An școlar 2017- 2018
Managementul nu este o artă, este o disciplină.
Noel Goutard

DETALII Venituri Salariale Angajați

 
BUGETUL PENTRU ANUL 2016

DETALII
 
Documente manageriale, activitatea Consiliului de administratie, Consiliului profesoral
Art. 96 din Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011:
(1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de directori adjuncti, dupa caz. In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autoritatile administratiei publice locale.

DETALII
 


  Scoala Gimnaziala 'Constantin Parfene', Vaslui  © 2014 - 2019 by tesalut.ro
CONTACT       ADMIN